Od prawej autoportret Marka Sapetto oraz trzy kompozycje Rafała Kowalskiego. Fot. A. Karapuda

Od prawej autoportret Marka Sapetto oraz trzy kompozycje Rafała Kowalskiego. Fot. A. Karapuda

W centrum ŁOWICKA w Warszawie jest czynna wystawa współczesnego malarstwa figuratywnego autorstwa: Katarzyny Gągol, Arkadiusza Karapudy, Rafała Kowalskiego, Katarzyny Kwiatkowskiej, Sylwestra Piędziejewskiego i Matyldy Tracewskiej. Każda z osób jest związana z warszawską Akademią Sztuk Pięknych, gdzie przed latami prowadził pracownię Marek Sapetto – jeden z najważniejszych przedstawicieli nurtu nowej figuracji w Polsce. Na wystawie dodatkowo zaprezentowano autoportret Sapetty Stojąc przed płótnem – Cień własny i cień rzucony z 1995 roku, który można potraktować jako punkt wyjścia do rozwiniętej na wystawie problematyki figuracji. Jaka jest jej kondycja we współczesnym malarstwie i jaką rolę dziś odgrywa sam antropomorficzny motyw?

Na te pytania każdy z autorów odpowiada w odmienny sposób, podkreślając wartość figuracji w sztuce. Impulsem do organizacji ekspozycji był sen jej kuratora – Sylwestra Piędziejewskiego. W jego śnie Marek Sapetto zszedł ze wspomnianego autoportretu i zapytał: „Arka nie widziałeś?”. Pytanie dotyczyło Arkadiusza Karapudy, uczestnika pokazu oraz byłego asystenta w pracowni prowadzonej przez Sapetto. Zdaniem Karapudy, było to pytanie o konkret, figurę, człowieka właśnie, co dla wyeksponowanych prac ma znaczenie podstawowe.

 

Arka nie widziałeś? Wokół figury
Kurator: Sylwester Piędziejewski
13.01 – 30.01.2022 r.

Artyści:
Katarzyna Gągol
Arkadiusz Karapuda
Rafał Kowalski
Katarzyna Kwiatkowska
Sylwester Piędziejewski
Marek Sapetto
Matylda Tracewska

Centrum ŁOWICKA
ul. Łowicka 21, Warszawa