IMG_4315_nf

Marek Maksymczak – doktor historii sztuki, adiunkt w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, prowadzi cykl wykładów na Studium Podyplomowym „Historia sztuki z elementami współczesnej kultury wizualnej” w Instytucie Sztuki PAN w Warszawie. Interesuje się sztuką nowoczesną i współczesną w kontekście przemian społeczno-politycznych, krytyką artystyczną, sztuką w przestrzeni publicznej, historią wystawiennictwa. Stypendysta MKiDN w ramach programu „Młoda Polska” (2014). Uprawia krytykę artystyczną, współpracuje z „Aspiracjami. Kwartalnikiem Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie”, kurator ekspozycji malarstwa współczesnego „Większy niż szafa” w Galerii Salon Akademii (Warszawa, 2018). Opublikował „Bunt przeciw władzy i formalizmowi. Próba interpretacji twórczości grupy Wprost” (2017), „Nowa figuracja. Leszek Sobocki” (red., 2016) oraz wiele tekstów w tomach pokonferencyjnych, katalogach wystaw i czasopismach naukowych.

Instytut Historii Sztuki UKSW 

Academia.edu

ORCID