Marek Sapetto, Stojąć przed płótnem - Cień własny i cień rzucony, 1995

Marek Sapetto, Stojąć przed płótnem – Cień własny i cień rzucony, 1995

Dnia 6 czerwca zmarł Profesor Marek Sapetto – wybitny artysta, przede wszystkim malarz, ale także rysownik i grafik, doskonały dydaktyk, wieloletni pracownik Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Przedstawiciel Nowej Figuracji, radykalny zwolennik obrazu antyabstrakcyjnego, antypostimpresjonistycznego, a zarazem dalekiego od akademickiego realizmu, twórca sztuki czerpiącej realia z aktualnej rzeczywistości codziennej, a nawet publicznej.

Pogrzeb odbędzie się 18 czerwca 2019 roku o godz. 10.40 w Kościele św. Wincentego à Paulo w Warszawie, przy ul. św. Wincentego 83 (kościół drewniany).

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i przyjaciołom składa zespół nowafiguracja.com