Z. Grzywacz, Z cyklu "Orantki", 1966

Z. Grzywacz, Z cyklu „Orantki”, 1966

Do 29 września w Muzeum Narodowym w Krakowie jest czynna wystawa Czarno na białym. 200 lat rysunku w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Pokaz zorganizowano w ramach obchodów przypadającej w ubiegłym roku dwusetnej rocznicy założenia najstarszej uczelni artystycznej w Polsce. Na wystawie znajduje się blisko 170 rysunków, pochodzących z kolekcji Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzeum Akademii Sztuk Pięknych oraz ze zbiorów prywatnych.

Twórcy wystawy zdali pytanie o funkcję rysunku i jego miejsce w sztuce: czy jest tylko studium przygotowawczym większej kompozycji, czy samodzielnym obszarem twórczości? Jak poprzez rysunek można poznać warsztat artysty? Jakie znaczenie mają szkicowniki?

Jak zaznacza kuratorka wystawy, Agnieszka Jankowska-Marzec, rysunek jest podstawą wykształcenia akademickiego i sprawdzianem umiejętności warsztatowych twórcy – pełni zarówno rolę służebną wobec innych dyscyplin artystycznych, ale także stanowi rodzaj samodzielnej wypowiedzi twórczej.

Pośród wystawionych prac odnajdziemy rysunki Zbyluta Grzywacza z cyklu „Orantki”, wykonane w II połowie lat 60.

Czarno na białym. 200 lat rysunku
w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych.
kuratorzy: dr Agnieszka Jankowska-Marzec,
Światosław Lenartowicz
autor aranżacji: Magdalena Bujak

26.04. – 29.09.2019

Gmach Główny MNK, al. 3 Maja 1
30-062 Kraków