A. Karapuda, Gruss aus Tannenberg, 2018

A. Karapuda, Gruss aus Tannenberg, 2018

Wystawa prac Arkadiusza Karapudy Słowa i obrazy to nowa próba połączenia tekstu z plastycznym przedstawieniem. Każda z kompozycji ukazuje widok na wybrany fragment rzeczywistości w ramie z inskrypcją, która jednocześnie jest tytułem dzieła. Mimo że wystawione prace nie tworzą jednego cyklu obrazów, to, jak wyznaje autor w pierwszej osobie, „nie wykluczam, że widz/odbiorca zechce z nich stworzyć własne, autorskie pary pytań i odpowiedzi. Relacje pomiędzy poszczególnymi pracami to dla mnie niespodzianka, która uwidoczni się dopiero w zderzeniu z gotową ekspozycją. […] dla mnie najważniejsze jest napięcie, jakie rodzi się w zderzeniu słowa z obrazem, i jego wpływ na nasze postrzeganie rzeczywistości”.

Arkadiusz Karapuda. Słowa i obrazy

wernisaż: 2.10.2019 r., godz. 19:00
27.09 – 20.10.2019 r.

Galeria Sztuki Wystawa
al. Wojska Polskiego 29
01-515 Warszawa