NF_dNa czas kwarantanny udostępniamy katalog wystawy „Neue Figurationen aus der Werkstatt der Malerei” um 1960 zorganizowanej jesienią 2015 r. w Galerie van de Loo Projekte w Monachium. Pokaz nawiązywał do słynnej książki niemieckiego malarza i krytyka sztuki, Hansa Platscheka „Neue Figurationen. Aus der Werkstatt der heutigen Malerei” wydanej w 1959 roku, w której po raz pierwszy pojawił się termin „nowa figuracja” [Neue Figuration]. Termin został użyty na określenie nowej sztuki figuratywnej, wkraczającej na scenę artystyczną Zachodu po kilkunastoletnim okresie dominacji poetyk abstrakcyjnych. Założyciel galerii, Otto van de Loo w tym czasie podjął współpracę z Platschekiem i już w 1958 roku zorganizował w swej galerii grupową wystawę, w której udział wziął między innymi przyszły twórca terminu „nowa figuracja”. W kolejnych latach Otto van de Loo aktywnie wspierał twórczość Hansa Platscheka, organizując pokazy jego malarstwa oraz pozostałych twórców niemieckich, wpisujących się w nurt nowej figuracji.

 

„Neue Figurationen aus der Werkstatt der Malerei” um 1960
wyd. Galerie van de Loo Projekte, München 2015, ss. 24
Galerie van de Loo Projekte
Gabelsbergerstr. 19
80333 München

Galerie_vdl_projekte