Po obu stronach bramy. Sierpniowa niedziela 1980. Gdańsk,1981–83

Jacek Waltoś, „Po obu stronach bramy. Sierpniowa niedziela 1980. Gdańsk”, 1981–83

Z okazji przypadającej w sierpniu br. 40 rocznicy powstania NSZZ „Solidarność” przypominamy artykuł Bogusława Tracza, zatytułowany O związkach Kościoła katolickiego z twórcami kultury w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Zapis wykładu Eryka Sztekkera wygłoszonego 24 października 1985 roku na kursie dla dyrektorów Wydziałów do spraw Wyzwań, który został opublikowany na łamach półrocznika „Pamięć i Sprawiedliwość” nr 33 w 2019 r. Tracz przywołuje w nim wykład specjalisty z Urzędu do spraw Wyzwań, Eryka Sztekkera, który w swoim wystąpieniu wspomniał o znaczeniu twórczości grupy Wprost w latach 80. XX wieku dla kościelnego mecenatu. Artykuł polecamy każdemu kto jest zainteresowany nie tylko twórczością Wprostowców, lecz kulturą niezależna w Polsce oraz jej recepcją przez aparat władzy komunistycznej.