Jak cytować?

Materiały zamieszczone na stronie są chronione prawem autorskim, stąd powoływanie się na zawarte na niej informacje zobowiązuje do cytowania. Poprawną formą cytowania jest:

Marek Maksymczak, Nowa figuracja, http://nowafiguracja.com/index.php/nowa-figuracja/, dostęp dnia…