DSC_0091_kopia

W najnowszym Biuletynie Historii Sztuki nr 3/2020 ukazał się artykuł Marka Maksymczaka pt. „Walka na słowa i obrazy. Znaki ostrzegawcze Leszka Sobockiego”. Jak podpowiada tytuł, przedmiotem artykułu jest serii linorytów Znaki ostrzegawcze, zrealizowana przez artystę w latach 1968-71 i składająca się z 21 kompozycji. Na tle współczesnej im twórczości polskich artystów, grafiki prezentują się jako gruntownie przemyślane komentarze rejestrujące nie tylko szarą codzienność Polski Ludowej, ale i newralgiczne momenty naznaczone kryzysami komunizmu. Znaki ostrzegawcze odnoszą się do studenckiego buntu w marcu 1968 r. oraz robotniczych demonstracji z grudnia 1970 r. Przedmiotowa seria została omówiona w kontekście dwóch pozostałych prac Sobockiego: Opakowania z 1968 r. oraz Jednego dnia w życiu stoczniowca z 1971 r., co pozwoliło nakreślić genealogię Znaków ostrzegawczych oraz wskazać ich miejsce w twórczości artysty.

 

Marek Maksymczak, „Walka na słowa i obrazy. Znaki ostrzegawcze Leszka Sobockiego”
Biuletyn Historii Sztuki 82, nr 3 (2020): 429-460.

 

Pobierz artykuł