Zrzut ekranu 2021-04-12 o 16.15.12

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie i Asia Art Archives zapraszają na międzynarodową konferencję Zaangażowana figuracja. Realizm, socrealizm, socmodernizm w perspektywie globalnej, jaka odbędzie się online w wybrane czwartki od 8.04 – 6.05.2021 r.

Jak piszą organizatorzy wydarzenia: „Celem konferencji jest nowe spojrzenie na te fragmenty dwudziestowiecznej sztuki zaangażowanej politycznie i społecznie, które posługiwały się szeroko rozumianą figuracją. Jeżeli proponujemy, by znów problematyzować kwestie, które podejmowano już w polskiej i środkowoeuropejskiej historii sztuki, to dlatego, że warto przemyśleć je na nowo, przekraczając ustalone i dyskutowane już wielokrotnie ramy polityczne, chronologiczne i geograficzne”. Więcej informacji, jak i sposób rejestracji na wybrane panele zostały podane na stronie Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Konferencja towarzyszy wystawie Henryk Streng/Marek Włodarski i modernizm żydowsko-polski, zorganizowanej przez Muzeum w dniach 5.02 – 9.05.2021 r.