W ramach projektu Nowa Figuracja ukazała się pierwsza publikacja online, poświęcona twórczości Leszka Sobockiego. Oprócz artykułów podejmujących próbę interpretacji dzieł artysty, zamieszczono w niej krytyczne recenzje wystaw indywidualnych Sobockiego, jakie miały miejsce w 1967 i 1973 roku w Szwecji.

Zobacz

ISBN: 978-83-946559-0-7
63 str., kolor, 30 ilustracji
wydawca: Nowa Figuracja, Warszawa, 2016
redakcja naukowa: Marek Maksymczak
autorzy: Torsten Bergmark, Gunnar Bråhammar,
Perr Drougge, Folke Edwards, Marek Maksymczak,
Marianne Nanne-Bråhammar, Tadeusz Nyczek,
Torsten Renqvist, Bo Särnstedt, Thomas Tidhelm

 

nf_zwiastun