Dzieła Macieja Bieniasza, Krzysztofa Buckiego, Zbyluta Grzywacza, Leszka Sobockiego i Jacka Waltosia można zobaczyć na wystawie 9. Triennale Sztuki Sacrum w Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie. Tematem tegorocznej ekspozycji jest „Wspólnota, współczucie, współczułość”. „Główny problem pokazu stanowi pytanie o możliwość wypowiedzenia w języku artystycznym sytuacji egzystencjalnych właściwie języka pozbawionych – rzeczywistości braku, rozpadu i bólu. Dzieła są tutaj ekspresją współodczuwania z „Innymi” lub z własną „niemożliwością”. Ekspozycja jest konstruowana na dwóch planach: jednostkowym i wspólnotowym. Wątek jednostkowy podejmuje pytanie o ból i miłosierdzie, mówi o strefie samotności, o rozpadzie komunikacji, utracie języka i głosu. Współczucie jest próbą przywracania „głosu”. Na planie wspólnotowym wydobyte są z jednej strony paradygmatyczne figury ikonograficzne wiążące się z głównym tematem, takie jak: Samarytanin, Pieta, Wieża Babel,  Wygnanie z Raju, Uchodźctwo. Z drugiej zaś strony, w tej części ekspozycji zaprezentowane są dzieła będące ekspresją gestów budujących wspólnotę, a tym samym odnawiających i odbudowujących w pewien sposób świat”.

Wystawie towarzyszy publikacja.
Kuratorzy: dr Barbara Major, Joanna Matyja

Więcej informacji

10.11.2016 – 29.01.2017 r.

Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie
Al. Najświętszej Maryi Panny 64
42-200 Częstochowa

 

1285