Tę książkę można nazwać testamentem artysty i credo nauczyciela. Artysta malarz, współtwórca grupy Wprost (1966–1986), erudyta i belfer z pasją, językiem pełnym humoru pisze o sztuce i dydaktyce w relacji z życiem. Zdumiewa różnorodnością form wypowiedzi: od krótkiego szkicu, przez wykład – gawędę czy literacki esej ukazujący naturę artystycznego widzenia, aż po pełne głębokiego namysłu i pionierskich wizji programy nauczania. Choć wiele z rozważań dotyczy rysunku, który jest „uczciwością sztuki” (Ingres), książki nie należy traktować jako pomocy jedynie w nauce rysunku dla adeptów sztuki. Sensem kształcenia artystycznego według autora jest budzenie i rozwijanie postaw twórczych, wezwanie do samopoznania i podjęcia indywidualnego ryzyka w świecie sztuki. A nade wszystko wezwanie do wolności.

Zbylut Grzywacz „O rysowaniu. Widzieć, wiedzieć, wyrażać”
redakcja i opracowanie: Joanna Boniecka i Jacek Dembosz
Kraków 2018, ss. 544
Wydawnictwo ASP w Krakowie
Cena: 35 zł

Zamów książkę u Wydawcy

Projekt zrealizowano dzięki Stowarzyszeniu Przyjaciół Twórczości
Zbyluta Grzywacza oraz dofinansowaniu ze środków Miasta Krakowa.

Publikacja towarzyszyła wystawie „Zbylut Grzywacz O RYSOWANIU”,
czynnej w krakowskiej Galerii Raven od 19 października do 3 listopada 2018 r.

Zbylut _GrzywaczASP_tom8_s_5_