MM_LS 2

To pierwszy tak obszerny katalog poświęcony twórczości Leszka Sobockiego. Oprócz artykułów przedrukowanych, znajdziemy w nim niepublikowane dotąd teksty nie tylko bliskich artyście osób, ale i samego twórcy. Szczególną uwagę zwracają fragmenty spisane z dzienników własnych Sobockiego, przywołujące lata 70., okres stanu wojennego i czas po transformacji ustrojowej. Zbiorze tekstów towarzyszy część albumowa, prezentująca dzieła zrealizowane w latach wcześniejszych i współczesnych.

„Leszek Sobocki. Podobizny i znaki”
redakcja: Agnieszka Mazoń
Kraków 2018, ss. 240.
Wyd. Stowarzyszenie Przyjaciół ASP w Krakowie
ISBN: 978-83-951117-0-9

Autorzy tekstów: Adam Brinckien, Zbylut Grzywacz,
Małgorzata Kitowska-Łysiak, Andrzej Kostołowski,
Barbara Major, Marek Maksymczak, Joanna Matyja,
Agnieszka Mazoń, Krzysztof Nosal, Andrzej Osęka,
Tadeusz Nyczek, Leszek Sobocki, Jacek Waltoś