Nadia Bużan, Kobieta klęczy przed funkcjonariuszami, Mińsk, 2020. Dzięki uprzejmości Biura Polskiego PE w Polsce

Nadia Bużan, Kobieta klęczy przed funkcjonariuszami, Mińsk, 2020. Dzięki uprzejmości Biura Polskiego PE w Polsce

W pierwszą rocznicę wybuchu protestów na Białorusi polecamy recenzję Marka Maksymczaka z najnowszego numeru „Aspiracji. Kwartalnika Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie”. Tekst dotyczy wystawy fotograficznej „Białoruś. Marsz wolności”, jaka odbyła się wiosną w warszawskiej Kordegardzie Galerii Narodowego Centrum Kultury. Ekspozycję w formie wirtualnej można odwiedzić na portalu virturama.pl

 

Marek Maksymczak, Moc i niemoc fotografii. Białoruski marsz wolności
„Aspiracje. Kwartalnik Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie”
nr 2 (64), 2021, s. 106-114.