Leszek Sobocki

ArtystaPrace, Spis dzieł, Teksty, Kalendarium, Audio, Bibliografia

 

Publikacje zwarte

 1. Leszek Sobocki, red. Adam Brincken, katalog wystawy w Galerii Malarstwa ASP w Krakowie, Kraków 2007.
 2. Leszek Sobocki. Podobizny i znaki, red. Agnieszka Mazoń, wyd. Stowarzyszenie Przyjaciół ASP w Krakowie, Kraków 2018.
 3. Marek Maksymczak, Bunt przeciw władzy i formalizmowi. Próba interpretacji twórczości grupy Wprost, wyd. Instytut Sztuki PAN, Warszawa 2017.
 4. Nowa figuracja. Leszek Sobocki, red. Marek Maksymczak, wyd. Nowa figuracja, Warszawa 2016.
 5. Świat przedstawiony? O grupie „Wprost”, teksty wybr., oprac. i wstępem poprz. Małgorzata Kitowska-Łysiak, wyd. Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2006.
 6. Wprost 1966-1986. Maciej Bieniasz, Zbylut Grzywacz, Barbara Skąpska, Leszek Sobocki, Jacek Waltoś, red. Anna Król, Jacek Waltoś, wyd. Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, katalog wystawy, Kraków 2016.

 

Artykuły w publikacjach zwartych

 1. Tomasz Gryglewicz, Rzeczywistość i nierzeczywistość w twórczości grupy „Wprost”, w: Sztuka polska po 1945 roku. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki w Warszawie, red. Teresa Hrankowska, wyd. PWN, Warszawa 1987, s. 255-268.
 2. Marek Maksymczak, Błędny obywatel. O trzech autoportretach Leszka Sobockiego, w: Kultura bez cenzury (?), pod red. Joanny Czaplińskiej, Anny Modelskiej-Kwaśniowskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2010, s.123-130.
 3. Andrzej Osęka, Wprost, czyli bunt przeciw formie, w: Poddanie Arsenału. O plastyce polskiej 1955-1970, wyd. Arkady, Warszawa 1971, s. 264-274.
 4. Piotr Piotrowski, Figura i ciało, w: tenże, Znaczenia modernizmu. W stronę historii sztuki polskiej po 1945 roku, wyd. Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 1999, s. 91-116.

 

Artykuły w czasopismach naukowych 

 1. Marek Maksymczak, Walka na słowa i obrazy. „Znaki ostrzegawcze” Leszka Sobockiego, „Biuletyn Historii Sztuki” nr 3 2020, s. 429-460.
 2. Piotr Pawlak, Wprost? O polskiej figuracji lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, „Artium Quaestiones” nr 19 2008, s. 99-126.