Leszek Sobocki

ArtystaPrace, Spis dzieł, Teksty, Kalendarium, Audio, Bibliografia

 

Publikacje zwarte

  1. Leszek Sobocki, red. Adam Brincken, katalog wystawy w Galerii Malarstwa ASP w Krakowie, Kraków 2007.
  2. Leszek Sobocki. Podobizny i znaki, red. Agnieszka Mazoń, wyd. Stowarzyszenie Przyjaciół ASP w Krakowie, Kraków 2018.
  3. Marek Maksymczak, Bunt przeciw władzy i formalizmowi. Próba interpretacji twórczości grupy Wprost, wyd. Instytut Sztuki PAN, Warszawa 2017.
  4. Nowa figuracja. Leszek Sobocki, red. Marek Maksymczak, wyd. Nowa figuracja, Warszawa 2016.
  5. Świat przedstawiony? O grupie „Wprost”, teksty wybr., oprac. i wstępem poprz. Małgorzata Kitowska-Łysiak, wyd. Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2006.
  6. Wprost 1966-1986. Maciej Bieniasz, Zbylut Grzywacz, Barbara Skąpska, Leszek Sobocki, Jacek Waltoś, red. Anna Król, Jacek Waltoś, wyd. Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, katalog wystawy, Kraków 2016.

 

Artykuły w publikacjach zwartych

  1. Tomasz Gryglewicz, Rzeczywistość i nierzeczywistość w twórczości grupy „Wprost”, w: Sztuka polska po 1945 roku. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki w Warszawie, red. Teresa Hrankowska, wyd. PWN, Warszawa 1987, s. 255-268.
  2. Andrzej Osęka, Wprost, czyli bunt przeciw formie, w: Poddanie Arsenału. O plastyce polskiej 1955-1970, wyd. Arkady, Warszawa 1971, s. 264-274.
  3. Piotr Piotrowski, Figura i ciało, w: tenże, Znaczenia modernizmu. W stronę historii sztuki polskiej po 1945 roku, wyd. Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 1999, s. 91-116.

 

Artykuły w czasopismach

  1. Piotr Pawlak, Wprost? O polskiej figuracji lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, „Artium Quaestiones” nr 19 2008, s. 99-126.